Birojs

“Orkla Latvija” administratīvais darbs tiek “Laimas” vēsturiskajai ražotnei piegulošajā administratīvajā ēkā Miera ielā 22 un “Spilvas” ražotnei piesaistītajā administratīvajā korpusā Spilvē, Zvaigžņu ielā 1. Šajās vietās centralizētas galvenās administratīvās funkcijas, tādas kā finanšu, marketinga, produktu izstrādes, piegādes ķēdes, pārdošanas, personālvadības, grāmatvedības un citas. Kopumā mūsu administratīvo komandu veido 350 darbinieku, kuri savus pienākumus veic no biroja telpām vai attālināti.