Vadība

Lieliska vadības komanda ir viens no galvenajiem organizācijas veiksmes faktoriem. Orkla Latvija vadības komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuru motivācija, zināšanas un pieredze nodrošina uzņēmuma attīstību un virzību uz kopēju mērķu sasniegšanu.

kaspars-dobrovolskis-t.28216717-14-768x1043-1-aspect-ratio-1-1

Toms Didrihsons

Valdes priekšsēdētājs. Uzņēmumā strādā kopš 2004. gada. Toma Didrihsona atbildībā ir uzņēmuma operatīvās darbības vadība, stratēģisko mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Viņa pārraudzībā ir arī uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrāde, kā arī uzņēmuma galveno darbības funkciju kontrole.
Kaspars-Dobrovolskis-T.28216717-17-aspect-ratio-1-1

Gints Užāns

Komercdirektors, valdes loceklis. Ginta pārraudzībā ir veiksmīgas tirdzniecības stratēģijas realizēšana Latvijā un eksporta tirgos, efektīvu pārdošanas pasākumu attīstīšana, veiksmīga uzņēmuma produkcijas virzīšana un konkurētspējas palielināšana tirgū, sadarbības uzturēšana un attīstīšana ar esošajiem klientiem, kā arī jaunu klientu piesaiste.
Kaspars-Dobrovolskis-T.28216717-10-aspect-ratio-1-1

Līga Abramoviča

Finanšu direktore, Valdes locekle. Uzņēmumā strādā kopš 2017. gada marta. Līgas Abramovičas pārraudzībā ir uzņēmuma finanšu uzskaites un analīzes nodrošināšana, noteikto uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšana, kā arī biznesa analīzes, ekonomikas, IT un grāmatvedības funkciju efektīvas darbības nodrošināšana un pārraudzība.
KFD-02227-1-aspect-ratio-1-1

Egita Bērziņa

Piegādes ķēdes direktora pienākumu izpildītāja. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 20 gadus. Egitas Bērziņas atbildībā ir visi "Orkla Latvija" ražošanas procesi, ieskaitot 4 ražotnes, iepirkumu un loģistikas daļu. Viņas pakļautībā ir arī pieprasījuma un ražošanas plānošana daļa, kā arī vides, veselības un darba drošības daļa visos “Orkla Latvija” grupas uzņēmumos.
Kaspars-Dobrovolskis-T.28216717-22-aspect-ratio-1-1

Dana Smorodska

Inovāciju un ilgtspējas direktore. Uzņēmumā strādā kopš 2010. gada februāra. Danas Smorodskas pārraudzībā ir jaunu un inovatīvu produktu izstrāde un attīstība visās uzņēmuma ražotajās produktu grupās, kas atbilstu mūsdienīgu pasūtītāju un patērētāju vajadzībām. Dana arī īsteno un pārrauga ilgtspējas stratēģijas īstenošanu uzņēmumā un sadarbībā ar iesaistītajām pusēm.
Kaspars-Dobrovolskis-T.28216717-25-aspect-ratio-1-1

Marija Koroļova

Mārketinga direktore. Uzņēmumā strādā kopš 2019. gada augusta. Marijas Koroļovas atbildībā ir attīstīt un īstenot mārketinga, zīmolu un produktu portfeļa stratēģiju. Viņa ir atbildīga arī par zīmolu komunikāciju tirgū, produktu un kategoriju cenu stratēģijas attīstību un visām mārketinga aktivitātēm, lai veicinātu zīmolu attīstību.
Untitled design (5)

Indra Rozenberga

Personāla direktore. Indras Rozenbergas pārraudzībā ir personāla vadības stratēģijas īstenošana, darbinieku atlases procesa vadīšana, personāla mācību un attīstības vajadzību plānošana, personāla budžeta sagatavošana un administrēšana. Viņa ir atbildīga arī par darba devēja tēla un iekšējās komunikācijas veidošanu uzņēmumā.