Ilgtspēja

Mēs vēlamies uzņemties savu daļu atbildības un sniegt ieguldījumu globālo veselības un vides problēmu risināšanā. Mēs to darām, izstrādājot veselīgākus pārtikas produktus, samazinot pārtikas atkritumus, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, un veicinot atbildīgu uzņēmējdarbības praksi visā vērtību ķēdē.