“Orkla Latvija” ilgtspējas mērķi

Orkla-Latvija-ilgtspejas-merki-02-aspect-ratio-16-9

“Orkla Latvija” ilgtspējas stratēģija 2022. - 2024. gadam

2021.gadā noslēdzās “Orkla Latvija” iepriekšējais trīs gadu stratēģiskās plānošanas periods, kurā tostarp bija izvirzīti sasniedzamie mērķi. Noslēdzoties šim periodam, “Orkla” grupas ilgtspējas stratēģija 2025. gadam tika salāgota ar “Orkla Latvija” noteiktajiem prioritārajām ilgtspējīgas darbības jomām, kas izteiktas nākamajā trīs gadu periodā no 2022. līdz 2024.gadam. Tāpat kā “Orkla” grupas stratēģija, tā “Orkla Latvija” ilgtspējas plāni aptver piecas galvenās jomas: apkārtējās vides aizsardzību, ilgtspējīgu materiālu ieguvi, uzturu un labsajūtu, drošus produktus un rūpes par cilvēkiem un sabiedrību. Mēs esam apņēmušies turpmāk savas ilgtspējas iniciatīvas, izmērāmus mērķus un rezultātus strukturēt atbilstoši šīm jomām.

Apkārtējās vides aizsardzība

Inovācijas, kas aizsargā vidi

• Emisiju samazināšana pašu darbībā, pāreja uz
alternatīvu enerģiju
• Ūdens patēriņa samazināšana un ūdens
recirkulācijas ieviešana
• Enerģijas patēriņa samazināšana, enerģijas taupīšana
• Pārtikas atkritumu samazināšana
• Veģetāru un vegānu produktu ieviešana

Ilgtspējīgu materiālu ieguve

Piedāvāt produktus no ilgtspējīgām izejvielām

• 100% piegādātāji atbilst “Orkla” rīcības kodeksam
• Ilgtspējīgu izejvielu, piemēram, RA, RSPO, ISCC u.c.
sertificētu izejvielu ieviešana
• Ieviest iepakojumus, kas ir izgatavoti no
pārstrādātiem materiāliem

Uzturs un labsajūta

Atvieglot piekopt veselīgu dzīvesveidu

• Ievērojami palielināt ieņēmumus no
“ilgtspējīgākajiem produktiem”
• Izstrādāt alternatīvu uzturu un veselīgāku produktu
piedāvājumu (B4U, B4Planet, uz augu bāzes)
• Par 15% mazāk cukura un sāls; Spilva – bez
konservantiem
• Ieviest digitālo rīku patērētājiem, lai izdarītu
veselīgāku izvēli
• Veselīgāka dzīvesveida veicināšana, atbalstot
vietējās sporta aktivitātes

Droši produkti

Būt gataviem tikt galā ar jauniem riskiem

• Visas ražotnes zaļā līmenī OFSS auditā
• 100% apstiprināti piegādātāji
• Nav 1. klases ārkārtas gadījumu, ko izraisījuši mūsu
apstiprinātie piegādātāji
• Nav 1. klases ārkārtas gadījumu, kas radušies mūsu
ražotnēs
• Sūdzību par svešķermeņiem produktos samazinājums par 50%, salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Rūpes par cilvēkiem un sabiedrību

Būt pārmaiņām, kuras paši vēlamies redzēt

• Veicināt spēcīgu vietēja mēroga līdzdalību
ilgtspējas diskusijās
• 100% atbilstība “Orkla” cilvēktiesību politikai
• Saglabāt spēcīgu fokusu uz LWDR 0 līmenī
• Samazināt slimības lapu skaitu, sasniedzot 3,8%
• Saglabāt dzimumu līdzsvaru augstākā un vidējā
līmeņa vadītāju vidū
• Nodrošināt dažādības politikas ieviešanu
• 100% darbinieku saņem novērtējumu

Pārskats par paveikto 2019. - 2021.gadā:

Pāreja uz energoefektīvāku ražošanu

2021.gadā atklājām jauno “Laimas” ražotni, kura salīdzinājumā ar iepriekšējo ļauj mums samazināt CO2 izmešus par 50%. Regulāri veicam arī dažādus energoefektivitātes uzlabošanas projektus citās ražotnēs.

 

Ilgtspējīgi iegūtu izejvielu ieviešana

“Spilvas” ražotnē uzsākām izmantot tikai “Global G.A.P” sertificētus tomātus, savukārt “Laimas” ražotnē uzsākta pāreja uz “Rainforest Alliance” sertificētu kakao. Iesākts liels darbs pie ilgtspējīga iepakojuma ieviešanas, lielākais panākums – videi draudzīgāks “Gutta” Tetrapak iepakojums.

 

Veselīgāki produkti

Čipsu un sāļo uzkodu kategorijā samazinājuši sāls daudzumu, pārgājuši uz saulespuķu eļļas izmantošanu “Ādažu” produktu ražošanā. “Spilvas” tomātu mērces uzsākām ražot no sertificētiem tomātiem, bet “Selgas” cepumiem vairs neizmantojam palmu eļļu. Uzsākām darbu pie cukura samazināšanas “Laimas” produktiem. Ieviesām jaunu augu valsts produktu zīmolu “Naturli”.

 

Produktu drošība ir mūsu centienu centrā

Mēs ieviesām automatizētus un robotizētus risinājumus, lai atvieglotu fiziski smaga darba veikšanu mūsu darbiniekiem, panākot arī lielāku efektivitāti. Tāpat regulāri veicām sertifikāciju mūsu ražotnēm, lai atbilst augstākiem kvalitātes un pārtikas drošības standartiem.

 

Nepārtrauktas rūpes par cilvēkiem un sabiedrību

Mēs atbalstām aktīvu dzīvesveidu gan mūsu komandas vidū, gan darbā ar sabiedrību. Īpaši lepojamies ar “Laimas labdarības namiņu”, ko īstenojam jau 10 gadus, lai palīdzētu Latvijas maznodrošināto ģimeņu bērniem. Pirmo reizi piedalījāmies “Ilgtspējas indeksā” un esam vieni no aktīviem dalībniekiem “Pārtikas memorandā”. Ieviesām īpašu Covid-19 politiku attiecībā uz darbu ražotnēs, administrācijā un sadarbībā ar partneriem.