KFD-02176-scaled-aspect-ratio-16-9

Kā mēs strādājam

Mūsu darbu raksturo divi mērķi. Pirmkārt, būt veiksmīgam un uz attīstību vērstam nozares līderim, kas pastāvīgi pilnveidojas un ar savu piemēru iedvesmo attīstīties arī citus. Otrkārt, darīt to ilgtspējīgi vidē, komandā, partnerībā un sabiedrībā, kas ir patīkama visiem. Tik vienkārši. Sasniegt ambiciozus mērķus, izbaudot profesionālas komandas un produktīvas vides priekšrocības. “Patīkama vide, kurā augt” – tā mūsu darba vidi raksturo tie, kas ir mūsu komandā pašlaik. Lasi tālāk, un iepazīsti tuvāk to, kā mēs strādājam.

Starptautiska darba vide

Būt daļai no starptautiskas uzņēmumu grupas, vienlaikus baudot vietējā uzņēmuma priekšrocības, nozīmē, ka pie mums “logs uz pasauli” ir pastāvīgi atvērts. Caur to varam smelties jaunas idejas un pieredzes no citiem vēsturiskiem uzņēmumiem Ziemeļvalstīs, bet arī dalīties ar savu ekspertīzi un radīt pienesumu grupas kopējai darbībai.

88% no mūsu darbiniekiem lepojas piederēt starptautiskam uzņēmumam, kas gādā par vietējiem zīmoliem.*

Šo starptautisko pusi mūsu darbam izjūtam ikdienā – komunicējot ar kolēģiem ārvalstīs, kopīgi attīstot dažādus projektus vai piedaloties kopīgās mācībās, bet visvairāk – caur vienotu korporatīvo kultūru, kuras pamatā ir vienotas vērtības un Ziemeļvalstu uzņēmumiem raksturīgais organizācijas modelis, kurā ikviens var izteikties un ikviens tiek pieņemts.

Pārdomāta darba organizācija

Mums patīk, ka svarīgās lietas ir skaidras visiem. Piemēram, darba pienākumi – katra paša un tuvāko kolēģu. Mēs esam liels kolektīvs, kas veiksmīgi mijiedarbojas pateicoties skaidri definētai organizācijas struktūrai un atbalsta mehānismam, kas palīdz tajā orientēties. Lai arī mēs esam liels kolektīvs, mēs strādājam mazākās komandās, kuras ir ļoti atbalstošas. Tas tāpēc, ka visi ir ieinteresēti, ka mums kā organizācijai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus. Ar pārliecību varam teikt, ka kolēģi atbalstīs, palīdzēs, izskaidros un apmācīs visā, ko nepieciešams zināt.

90% no mūsu darbiniekiem pārliecinoši novērtē to, ka “Orklā” vienmēr ir kāds, kam palūgt padomu.*

Papildus skaidrai darba organizācijai un procesu pārvaldībai, mēs saskatām lielu vērtību atgriezeniskās saites sniegšanā. Tas palīdz saprast, vai es esmu pareizajā vietā un mēs visi kopā – uz pareizā ceļa.

68% mūsu darbinieku atzīst, ka viņu darbs uzņēmumā tiek adekvāti novērtēts un regulāri saņemta atgriezeniskā saite.*

Vienota komanda

Sasniegt ambiciozus mērķus sadarbībā ar spēcīgiem komandas locekļiem ir vienkāršāk. Šeit Tu sastapsi savas jomas meistarus, kas ne tikai profesionāli veic savu darbu, iedvesmo un apmāca apkārtējos, bet izaicina paši sevi sasniegt vairāk.

78% darbinieku atzīst, ka uzņēmumā strādā augsta līmeņa profesionāļi, un 80% darbinieku sevi sauc par savas jomas meistariem.*

Personīgai pašrealizācijai un piederībai komandai ir liela nozīme tajā, vai jūtamies apmierināti savā darba vietā. Tādēļ mums svarīgi, ka katrs komandas loceklis savā ikdienā saredz gan savu individuālo, gan kopējo ieguldījumu komandas lokā.

86% mūsu darbinieku atzīst, ka var darboties patstāvīgi un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, un 77% darbinieku sadarbību ar citiem kolēģiem novērtē kā labu komandas darbu.*

Iedvesmojoša vadība

Komanda ir viens no vērtīgajiem “Orkla Latvija” aktīviem, kuru veiksmīgi papildina motivēta vadība. Viņi ir tie, kas seko līdzi izmaiņām apkārtējā vidē, definē uzņēmuma mērķus un novērtē sasniegto. Lai pildītu tik atbildīgus pienākumus, ir labi, ka mēs visi varam būt pārliecināti par vadības kompetenci tos īstenot.

87% darbinieku piekrīt, ka vadība ir uz mērķiem un rezultātiem orientēta, un 70% darbinieku apgalvo, ka uzņēmuma vadībā ir kompetenti un pārliecināti profesionāļi, kuri atrodas īstajā vietā.*

Vadība lielā mērā ir tā, kas nodrošina “Orkla” grupas pieredzes un procesu vadības pārņemšanu, kā arī veicina Ziemeļvalstu uzņēmumiem raksturīgo kultūru, kas balstīta kopīgās vērtībās un demokrātiskā, iekļaujošā attieksmē pret ikvienu komandas locekli.

Kultūra, kuru veido ikviens

Vislabāk mūsu darba kultūru raksturo lepnums piederēt. Kultūru savukārt veido vērtības, kuras kolēģi identificē kā sev tuvas, kā arī novērtē to, ka uzņēmums veiksmīgi tās iedzīvina ikdienas darbā.

79% darbinieku uzskata, ka “Orkla Latvija” kultūrā nepastāv nevienlīdzība, bet tiek atbalstīta dažādība. 73% norāda, ka šāda uzņēmuma kultūra rada stabilitātes sajūtu un vēlmi piederēt tai.*

Neatkarīgi no tā, vai lepojamies ar zīmoliem, ar kuriem strādājam, ar komandu, kurā darbojamies, ar vadību, kura mūs iedvesmo ik uz soļa, vai kopīgajiem pasākumiem, kuri mūs satuvina, tas viss raksturo mūs kā uzņēmumu.

*No “Orkla Latvija” darbinieku apmierinātības pētījuma, kas veikts 2021.gadā.