Untitled design (2)

Noslēdzoties ceturtajam 5. projekta “Uzņēmuma un tā produktu ilgtspējas palielināšana izstrādājot vegāniem piemērotas receptūras un ieviešot dabai draudzīgu iepakojumu”

aktivitāšu periodam 16.12.2023 – 15.03.2024, Orklai Foods Latvija ir izdevies veikt analītiskos pētījumus jaunu produktu sastāvu izveidē un esošo produktu pārstrādē. Veikt analītiskos pētījumus ražošanas cikla ietekmes novērtējumam uz vidi, kā arī veikti testi dabai draudzīgāka iepakojuma izmantošanai.

Uzņēmums turpina strādāt pie Spilva zīmola produktu uzlabošanas samazinot produktos cukura daudzumu un izslēdzot no tiem konservantus.

Šajās Lieldienās Spilva zīmols mūs priecēs ar Lieldienu majonēzi no sprostiem brīvo vistu olām. Uzņēmuma tehnologiem norit ļoti interesants darbs pie dabai draudzīgāku, inovatīvu iepakojumu ieviešanas ražošanā, cukura alternatīvu izvērtēšanas, kā arī jaunu, vegānisku receptūru izstrādes.

Būtisku Co2 izmešu daudzumu samazinājumu ir devusi saules paneļu uzstādīšana Spilva ražotnē, arī 2024.gadā turpināsies darbs pie inovatīvu, efektīvu un ilgtspējīgu iekārtu iegādes un izmantošanas ražošanas procesa efektivizācijai.