Untitled design (2)

Noslēdzoties otrajam 4. projekta Uzņēmuma un tā produktu ilgtspējas palielināšana būtiski uzlabojot produktu sastāvu un ieviešot videi draudzīgu iepakojumu

Aktivitāšu periodam 16.06.2023 – 15.09.2023, Orklai Latvija ir izdevies veikt analītiskos pētījumus jaunu produktu sastāvu izveidē un esošo produktu pārstrādē. Veikt analītiskos pētījumus ražošanas cikla ietekmes novērtējumam uz vidi, kā arī veikti testi dabai draudzīgāka iepakojuma izmantošanai.

Uzņēmums ir veicis lielus ieguldījumus energoresursu taupīšanas un ražošanas efektivitātes uzlabošanā, vairākās ražotnēs uzstādīti saules paneļi, notiek atkārtota siltuma izmantošana, atkritumu samazināšana un šķirošana u.c.

Aktīvi notiek dabai draudzīgāka iepakojuma testēšana, cukura un sāls samazināšana produktos.