Untitled design (2)

Noslēdzoties pirmajam 5. projekta Uzņēmuma un tā produktu ilgtspējas palielināšana izstrādājot vegāniem piemērotas receptūras un ieviešot dabai draudzīgu iepakojumu aktivitāšu periodam 01.03.2023 – 15.06.2023

Orklai Foods Latvija ir izdevies veikt analītiskos pētījumus jaunu produktu sastāvu izveidē un esošo produktu pārstrādē. Veikt analītiskos pētījumus ražošanas cikla ietekmes novērtējumam uz vidi, kā arī veikti testi dabai draudzīgāka iepakojuma izmantošanai.

Uzņēmums turpina strādāt pie Spilva zīmola produktu uzlabošanas samazinot produktos cukura daudzumu un izslēdzot no tiem konservantus.

Izdevies arī veikt testus ar dabai draudzīgāka iepakojuma materiāliem.

Uzņēmums daudz strādā pie ražošanas procesa ietekmes uz vidi samazinājuma. Notiek atkārtota siltuma izmantošana, atkritumu samazināšana un šķirošana, efektīva kondicionieru izmantošana un efektīva energoresursu taupīšana.