Untitled design (2)

Noslēdzoties trešajam 4. projekta Uzņēmuma un tā produktu ilgtspējas palielināšana būtiski uzlabojot produktu sastāvu un ieviešot videi draudzīgu iepakojumu

aktivitāšu periodam 16.09.2023 – 15.12.2023, Orklai Latvija ir izdevies veikt analītiskos pētījumus jaunu produktu sastāvu izveidē un esošo produktu pārstrādē. Veikt analītiskos pētījumus ražošanas cikla ietekmes novērtējumam uz vidi, kā arī veikti testi dabai draudzīgāka iepakojuma izmantošanai.

Orkla grupas viens no ilgtspējas mērķiem ir 100% pārstrādājama iepakojuma ieviešana. Tādēļ arvien lielāka daļa ikdienas darba saistīts tieši ar iepakojumu gan primāro, ar kuru visbiežāk saskaras patērētājs, gan arī kartona kastu un plēves transporta iepakojumu.

Uzņēmums ir veicis lielus ieguldījumus energoresursu taupīšanas un ražošanas efektivitātes uzlabošanā, kas ir devis ļoti labus rezultātus Co2 izmešu daudzuma samazinājumā – vislielāko ieguvu no tā ir devusi saules paneļu uzstādīšana ražotnēs.