Untitled design (2)

Noslēdzoties trešajam 5. projekta Uzņēmuma un tā produktu ilgtspējas palielināšana izstrādājot vegāniem piemērotas receptūras un ieviešot dabai draudzīgu iepakojumu

aktivitāšu periodam 16.09.2023 – 15.12.2023, Orklai Foods Latvija ir izdevies veikt analītiskos pētījumus jaunu produktu sastāvu izveidē un esošo produktu pārstrādē. Veikt analītiskos pētījumus ražošanas cikla ietekmes novērtējumam uz vidi, kā arī veikti testi dabai draudzīgāka iepakojuma izmantošanai.

Uzņēmums turpina strādāt pie Spilva zīmola produktu uzlabošanas samazinot produktos cukura daudzumu un izslēdzot no tiem konservantus.

Aktivitātes periodā ir izdevies komercializēt majonēzes ar kūtī dētām visu olām, kas palielina šīs produktu kategorijas ilgtspējas rādītājus.

Būtisku Co2 izmešu daudzumu samazinājumu ir devusi saules paneļu uzstādīšana Spilva ražotnē, arī 2024.gadā turpināsies darbs pie inovatīvu, efektīvu un ilgtspējīgu iekārtu iegādes un izmantošanas ražošanas procesa efektivizācijai.