2018_03_28_Razotne_Laima-aspect-ratio-16-9

“Orkla Confectionery & Snacks Latvija” iepazīstina ar “Laimas” jaunās ražotnes aprakstu un rasējumiem

Jau ziņots, ka "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" veiks līdz pat 20 miljoniem eiro lielas investīcijas jaunās "Laimas" ražotnes būvniecībā un turpmākā attīstībā. Būvprojekts minimālā sastāvā ir izstrādāts un apstiprināts Ādažu novada būvvaldē, un šobrīd norit detalizēta tehniskā projekta izstrādes darbi, kuri tiks pabeigti šī gada jūnijā.

Ar jaunās ražotnes rasējumiem var iepazīties šeit:

Skaidrojošs apraksts

Ģenerālplāns

AR sadaļas vispārīgie rādītāji

Ražotne. 1. stāva plāns

Ražotne. 2. stāva plāns

Ražotne. Griezumi

Caurlaides un saimniecības ēkas. Plāni un griezumi

 

Vairāk informācijas:

Guntis Bajārs, būvniecības projektu vadītājs

Tālr.: (+371) 29478199

E-pasts: guntis.bajars@orkla.lv