incsr_soc-atz._fb_linkedin_2021_sudrabs12-1024x536-1-aspect-ratio-16-9

“ORKLA LATVIJA” ATZINĪGI NOVĒRTĒTS ILGTSPĒJAS INDEKSA 2021 SUDRABA KATEGORIJĀ

2021. gada Ilgtspējas indeksā “Orkla Latvija” saņēma apliecinājumu par atbilstību SUDRABA kategorijai. Šī ir pirmā reize, kad piedalījāmies un esam iekļauti Ilgtspējas indeksā, uzreiz iegūstot trešās kategorijas novērtējumu.

“Esmu patiesi gandarīts, ka esam novērtēti kā vieni no nozares līderiem ilgtspējas segmentā, jo tā ir viena no mūsu prioritātēm, kas caurvij visus procesus. Ik dienas mēs strādājam ar īpašu rūpību, lai īstenotu mūsu ambiciozos ilgtspējas plānus, kas paredz apņemšanos darboties saskaņā ar atbildīgiem, ētiskiem un uz ilgtermiņa attīstību vērstiem uzņēmējdarbības principiem visā piegādes ķēdē, sākot no ražošanas līdz produktu nonākšanai veikalos. Liels paldies ikvienam par ieguldīto darbu! Tikai kopā mēs spējam augt, pilnveidoties un attīstīties,” uzsver “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

“Ilgtspējas indeksā tiek analizēts nevis viens konkrēts jautājums, bet gan plašs jautājumu loks, sākot no stratēģiskās plānošanas līdz pat ieguldījumiem vietējā kopienā, vides aizsardzībā. Tāpat Ilgtspējas indekss ir veidots kā uzņēmumu pašnovērtējuma rīks. Lai arī dalībuzņēmumu iesniegto informāciju pārbauda profesionāla neatkarīgu ekspertu komanda, šī novērtējuma metodoloģija veidota tā, lai izslēgtu subjektivitāti. Piemēram, tas ļauj konstatēt ne vien to, vai uzņēmumā ir rakstiski definēti noteikti korporatīvās ilgtspējas un atbildības principi, bet arī to, vai tiek vērtēta to kvalitāte vai darbinieku viedoklis par tiem. Dalība šajā novērtējumā prasa patiesu vēlmi saņemt objektīvu vērtējumu un izmantot to savas attīstības plānošanai,” atzīmē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) valdes locekle Dace Helmane.

Platīna kategorijai šogad kvalificējās 23 organizācijas, zelta kategorijai – 15 organizācijas, sudraba kategorijai – 19, bet bronzas kategorijai – 10. Kopumā minimālo Ilgtspējas indeksa slieksni šogad sasniedza tikai 67 organizācijas.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura ietvaros pēc starptautiski atzītas metodoloģijas principiem tiek vērtēti organizāciju risku un procesu vadības principi. Šī novērtējuma rezultāti liecina, ka 12 tā pastāvēšanas gadu laikā Latvijas organizāciju izpratne par atbildīga biznesa principiem ir būtiski augusi. Ilgtspējas indeksu jau 12 gadus pēc kārtas organizē “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR).