Sertificets_cukurs-1-scaled-aspect-ratio-16-9

“Orkla Latvija” izmanto tikai sertificētu cukuru savu produktu ražošanā

Kopš 2019.gada “Orkla Latvija” iegādājas cukuru sadarbojoties ar piegādātājiem, kas nodrošina, ka piegādātais cukurs tiek ražots no sertificētām cukurbietēm. Lauku saimniecību ilgtspējības novērtējums jeb Farm Sustainability Assesment (FSA) ļauj pārtikas uzņēmumiem novērtēt, uzlabot un apstiprināt zemnieku saimniecību ilgtspējību savās piegādes ķēdēs. Pamatojoties uz vienkāršu jautājumu kopumu FSA standartizē un apstiprina dažādu kultivēto lauksaimniecības kultūru saimniecību novērtējumu, taču “Orkla Latvija” gadījumā svarīgākais attiecas uz cukurbietēm

“Sertifikācija apstiprina, ka cukurbietes tiek audzētas ilgtspējīgi un atbilst stingriem kvalitātes kontroles pasākumiem, bet šāda – sertificēta cukura izmantošana sniedz mums garantiju par augstākās kvalitātes, atbildīgi audzētām un iegūtām izejvielām, lai varam piedāvāt patērētājiem tikai izcilus pārtikas produktus. Turklāt sertificētu izejvielu iegāde ļauj veicināt ilgtspējīgas prakses starp mūsu piegādātājiem, lai sekmētu atbildīgu darbību visā saldumu ražošanas nozarē,” skaidro Lineta Mikša “Orkla Latvija”  komunikācijas vadītāja.

 

Kvalitāte un drošība: Sertifikācija nodrošina, ka cukurbietes, no kurām iegūst cukuru, ir audzētas un apstrādātas, ievērojot stingrus kvalitātes standartus. Tas nozīmē, ka sertificēts cukurs ir brīvs no piesārņojuma, tādējādi garantējot augstas kvalitātes izejvielu un drošību pārtikas produktos.

Garšas un tekstūras kvalitāte: Sertificēts cukurs piedāvā vienmērīgu garšu un tekstūru, kas ir ļoti svarīga saldumu radīšanā. Cukura kristālu regulāra forma un šķīstamība nodrošina vienmērīgu saldumu garšas sadalījumu, ļaujot katram kumosam sniegt baudu garšas kārpiņām.

Ilgtspēja un vide: Sertificēts cukurs ir ražots no cukurbietēm, kas ir audzētas, ievērojot ilgtspējīgu lauksaimniecību. Tas nozīmē, ka audzēšanas procesā tiek ievērotas videi draudzīgas metodes, kas samazina ietekmi uz augsni, ūdeni un bioloģisko daudzveidību. Izmantojot sertificētu cukuru, mēs sniedzam savu ieguldījumu ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas pārtikas nozares veidošanā.

Uzticamība un pārredzamība: Sertifikācija nodrošina uzticamu avotu informācijai par cukura izcelsmi un ražošanas procesu. Tas ļauj mums un mūsu patērētājiem būt pārliecinātiem, ka mūsu produktos izmantotais cukurs ir no pārbaudītiem avotiem, kurā tiek ievēroti stingri standarti.