Untitled design (2)

ORKLA LATVIJA SIA arī šogad ir veiksmīgi uzsākusi dalību LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRA SIA programmā ar projekta nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Eiropas fonda līdzfinansējuma piesaistei.

ORKLA LATVIJA SIA arī šogad ir veiksmīgi uzsākusi dalību LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRA SIA programmā ar projekta nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003 Eiropas fonda līdzfinansējuma piesaistei.

Programmas mērķis ir atbalstīt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi.

Programmas darbības laiks:  01.03.2023- 30.06.2026

Projekta mērķis: LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRA mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi palielinot privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.

Uzņēmums Orkla Latvija SIA projektā lielāko uzmanību ir izvēlējies veltīt uzņēmuma ilgtspējas rādītāju palielināšanai pārstrādājot jau esošos produktus, kā arī izstrādājot jaunus. Liels uzsvars tiks likts uz videi draudzīgāka iepakojuma testēšanu un ieviešanu, sāls un cukura daudzuma samazinājumu produktos, kā arī ražošanas procesa ietekmi uz vidi samazinājums.

Kopējais programmas budžets: 5 073 298,67 EUR

Eiropas fonda līdzfinansējums: 3 125 000, 00  EUR

Finansējuma saņēmējs : SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde : CFLA