orkla_lv_energoefektivitate-2-1024x613-1-aspect-ratio-16-9

Orkla Latvija strādā energoefektīvāk

Apzinoties ražojošu uzņēmumu ietekmi attiecībā uz vidi, Orkla Latvija ir veikusi būtiskus ieguldījumus energoefektivitātes veicināšanai. Uzņēmuma mērķis ir strādāt ilgtspējīgi, tādēļ ir izstrādāta Orkla Latvija ilgtspējas stratēģija, kurā ietverta arī saudzīga attieksme un atbildība pret vidi un tās resursu patēriņu. Viens no Orkla Latvija ilgtspējas stratēģijas uzdevumiem – ierobežot un samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi, ko var panākt, īstenojot energoefektivitātes pasākumus, t.sk. investējot ražošanas iekārtu modernizācijā, samazinot ražošanas iekārtu energoresursu patēriņu, veicot ēku siltumizolāciju u.c. Turklāt investīcijas energoefektivitātē sniedz iespēju nodrošināt arī labākus un mūsdienīgākus darba apstākļus Orkla Latvija darbiniekiem.

“Mēs esam nemitīgā uzlabojumu un attīstības procesā un uzskatām, ka energoefektivitāte ir neatņemama daļa no apdomīgas un gudras uzņēmumu resursu pārvaldības, kā arī atbildīgas uzņēmējdarbības. Mēs apzināmies mūsu ietekmi uz sabiedrību un vidi, tādēļ uzņēmuma tālejošais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu darbību mūsu procesos,” uzsver Orkla Latvija valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Pēdējo trīs gadu laikā Orkla Latvijā ir īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus energoefektivitātes veicināšanai ar mērķi izmantot un patērēt resursus gudrāk, pārdomātāk un efektīvāk. Trīs gadu laikā, ņemot vērā arī šogad energoefektivitātes uzlabošanai plānotās Orkla Latvija investīcijas, šajā jomā sasniegušas vairāk nekā 1 miljonu eiro.

2016. gada nogalē LaimasStaburadzesĀdažu Čipsu un Spilvas ražotnēs ir veikts energoefektivitātes audits. Pēc audita rezultātiem ir izveidots darba plāns, kurā iekļauti  galvenie energopārvaldības sistēmā un energoauditā identificētie energoefektivitātes veicināšanas pasākumi. Tos īstenojot, 2017. gadā 148 000 eiro tika ieguldīti Staburadzes ražotnes ēkas siltināšanā, kas veicina arī CO2 izmešu samazinājumu. Papildus tam Staburadzes ražotnē ieguldīti 25 000 eiro saspiestā gaisa sistēmas optimizācijā, nomainot esošo gaisa kompresoru ar jaunākās paaudzes energoefektīvu gaisa kompresoru. Tas ļauj samazināt elektrības patēriņu, un jau 2018. gadā tas uzņēmumam palīdzēja ietaupīt 59 MWh.

Savukārt Spilvas ražotnē, investējot 27 000 eiro, izbūvēta kondensāta atgriešanas līnija, kas ir ļāvusi samazināt dabas gāzes patēriņu. Spilvas un Ādažu Čipsu ražotnēs, investējot kopumā 120 000 eiro, uz ražošanas līnijām ir uzstādītas darba efektivitātes kontroles sistēmas. Tās palīdz izvērtēt un uzlabot ražošanas procesu produktivitāti, vienlaikus rūpējas par efektīvāku resursu patēriņu. Vēl 58 000 eiro investēti LED lampu nomaiņā Spilvas un Everest ražotnēs, kā arī uzņēmuma distribūcijas centrā. LED lampu nomaiņa palīdzējusi samazināt elektrības patēriņu pat līdz 50%.

Trīs gadu laikā Orkla Latvija ir investējusi arī jaunu ražošanas iekārtu uzstādīšanā. Katra jaunā iekārta vecina energoresursus samazināšanu, kā arī palīdz strādāt daudz efektīvāk. Viens no lielākajiem investīciju projektiem šogad paredzēts 750 000 eiro apmērā, iegādājoties jaunu, energoefektīvu krāsni vafeļu lokšņu cepšanai, kas potenciāli palīdzēs ietaupīt vairāk nekā 1000 MWh elektroenerģijas gadā.