MITSUBISHI-scaled-aspect-ratio-16-9

Rainforest Alliance: atbildīgi iegūts kakao

Jau kopš 2018. gada “Orkla Latvija” mērķtiecīgi īsteno ilgtspējas stratēģiju, kas paredz apņemšanos darboties saskaņā ar atbildīgiem, ētiskiem un uz ilgtermiņa attīstību vērstiem uzņēmējdarbības principiem visā piegādes ķēdē, sākot no ražošanas līdz produktu nonākšanai veikalos. Viena no piecām prioritātēm ilgtspējas stratēģijā ir ilgtspējīgi izejmateriāli, tieši tādēļ tuvāko gadu lielākais projekts ir pakāpeniska pāreja uz atbildīgi iegūtu kakao.

Kakao ieguve

 

Kakao ir galvenā šokolādes sastāvdaļa, tādēļ tā ieguves praksei, izcelsmei un kvalitātei ir būtiska nozīme. Kakao koku audzēšana ir iespējama tikai noteiktos apstākļos, tieši tādēļ lielākā daļa kakao koku aug tikai šaurā apvidū ap ekvatoru. Diemžēl reģionos, kuros tiek īstenota kakao koku audzēšana, augļu novākšana un nodošana pārstrādei, kā arī iedzīvotāju ikdiena ir sarežģīta dažādu ekonomisko un sociālo apstākļu dēļ.

 

Rainforest Alliance

 

Tieši tādēļ Rainforest Alliance ir izstrādājusi kakao sertifikācijas programmu, kas veicina ilgtspējīgāku kakao audzēšanu šajos reģionos. Kakao stratēģijas galvenās prioritātes ir pārliecība, dalīta atbildība, piegādes ķēdes pārredzamība, rentabilitāte un noturība. Līdz ar pievienošanos šai programmai mēs apliecinām mūsu apņemšanos strādāt arvien ilgtspējīgāk, lai palīdzētu uzlabot kakao audzētāju darba un dzīves apstākļus.

 

Rainforest Alliance logo uz produkcijas apliecina, ka šajos “Orkla Latvija” produktos izmantotais kakao ir audzēts saskaņā ar Rainforest Alliance ilgtspējīgas lauksaimniecības standartu. Šādu sertifikātu piešķir lauksaimniekiem, kuru ražošanas metodes gādā par sociālo, ekonomisko un vides labklājību.

 

2018. gadā Rainforest Alliance apvienojās ar līdzšinējo atbildīgā kakao sertifikācijas programmu UTZ, lai stiprinātu atbildīgu praksi kakao audzēšanā. 2018. gada nogalē “Orkla Latvija” Inovāciju departamenta pārstāvis kopā ar citiem “Orkla” grupas uzņēmumu pārstāvjiem devās uz Āfriku, lai iepazītos ar vietējām fermām un pieredzētu dzīvē, kā šis process tiek īstenots. Rainforest Alliance ir starptautiska nevalstiskā organizācija, kas darbojas vairāk nekā 60 valstīs. Tā gādā par to, lai tiktu aizsargāti meži, lauksaimniekiem tiktu nodrošināti taisnīgi ienākumi, tiktu garantētas cilvēktiesības un mazināta ietekme uz klimatu. Vairāk par programmu iespējams uzzināt šeit: https://www.rainforest-alliance.org/

 

“Orkla Latvija” progress

 

Šobrīd ar kakao, kas saņēmis Rainforest Alliance sertifikātu, tiek ražotas zīmola “Laima” šokolādes dražejas, kā arī konfektes Rudzupuķe un Vētrasputns. Pavisam drīz ar atbildīgi iegūtu kakao tirgū būs pieejamas arī “Laimas” Mad Milk piena šokolādes tāfelītes, Prozit konfekšu kārbas, “Selgas” cepumi un sāļie zemesrieksti šokolādē, cepumu bumbas piena šokolādē un citi produkti, bet līdz 2024. gadam pakāpeniski viss “Laimas” un “Selgas” šokolādes saldumu sortiments.