lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-3-aspect-ratio-16-9

SIA “ORKLA FOODS LATVIJA” SEKMĪGI TURPINA PROJEKTA REALIZĀCIJU LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA IETVAROS. PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1.2.1.1/18/A/002.

SIA “Orkla Foods Latvija” sekmīgi turpina projekta realizāciju Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
  1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

SIA “Orkla Foods Latvija” projekta “Veselībai un videi kaitīgo faktoru mazināšana ēdienu, mērču, sulu, nektāru un citu dzērienu produktu attīstībā” mērķis ir būtiksi uzlabot un veicināt sortimentā esošo produktu performēšanu un jaunu produktu ieviešanu tirgū tieši ēdienu, ēdiena piedevu, tostarp tomātu mērču, kečupu, majonēžu un dresingu, kā arī dzērienu kategorijas produktu grupās, nodrošinot veselīgāku produktu kritērijiem atbilstošas receptūras, tostarp ar samazinātu sāls un cukura daudzumu, kā arī izmantojot videi draudzīgu un pārstrādājamu iepakojumu.

Tiek turpināts aktīvs darbs rūpnieciskā pētījuma ietvaros,  kura laikā tiek formulēti receptūru pamatnosacījumi, veikti analītiskie un laboratorijas pētījumi kā arī veikas receptūru pārbaudes laboratorijas vidē.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1. oktobra līdz 2022.gada 1. aprīlim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR