lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1-aspect-ratio-16-9

SIA “Orkla Latvija” ir veiksmīgi noslēgusi dalību Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra rīkotajā projektā (Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.1/18/A/002.)

SIA “Orkla Latvija” ir veiksmīgi noslēgusi Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projekta (Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.1/18/A/002.), kura ietvaros darbojās.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
  1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

SIA “Orkla  Latvija” projekta “Cilvēku veselību ietekmējošo kaitīgo faktoru mazināšana veselīgāku miltu un čipsu uzkodu produktu attīstībā” mērķis bija būtiski uzlabot SIA “Orkla Latvija” sortimentā esošus produktus, kā arī izstrādāt jaunus produktus komercializēšanai tieši miltu, čipsu un sāļo uzkodu kategorijās, nodrošinot veselīgākas, uzturvielām bagātākas un  kritērijiem atbilstošas receptūras. Projekta īstenošanas laikā tika veikts gan rūpnieciskais, gan eksperimentālais pētījums.

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002 ietvaros veiksmīgi tika veikti būtiski uzlabojumi miltu, čipsu un sāļo uzkodu produktu grupās. Kā piemēram, no Selga cepumiem izdevies pilnībā izslēgt palmu eļļu un samazināt cukura daudzumu kā arī komercializēt inovatīvu, šķiedrvielām bagātu Selga Nature produktu. Čipsu un sāļo uzkodu produktu grupā ir veiksmīgi izdevies izslēgt no produktiem mākslīgo garšas pastiprinātāju E621, samazināt sāls daudzumu, kā arī radīt inovatīvus produktus ar paaugstinātu šķiedrvielu daudzumu.