Untitled design (4)

SIA “Orkla Latvija” īsteno projektu – Saules elektrostacijas sistēmas ierīkošana

Projekta mērķis – SIA “Orkla Latvija” atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanas pasākums – saules elektrostacijas uzstādīšana kā rezultātā gada laikā tiks saražotas vismaz 240 MWh zaļās elektroenerģijas, nodrošinot 26.16 TCO2 ietaupījumu gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas – 262 765.53 EUR, no tām Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta finansējums 78079,65 EUR.