lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-2-aspect-ratio-16-9

SIA “ORKLA LATVIJA” VEIKSMĪGI UZSĀKUSI PROJEKTA REALIZĀCIJU LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRA IETVAROS. PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJAS NR. 1.2.1.1/18/A/002.

SIA “Orkla Latvija” veiksmīgi uzsākusi projekta realizāciju Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta identifikācijas Nr. 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
  • Produktu iepakojuma risinājumi;
  • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
  1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

SIA “Orkla  Latvija” projekta “Cilvēku veselību ietekmējošo kaitīgo faktoru mazināšana veselīgāku miltu un čipsu uzkodu produktu attīstībā” mērķis ir būtiksi uzlabot un veicināt SIA “Orkla Latvija” sortimentā esošo produktu performēšanu un jaunu produktu ieviešanu tirgū tieši miltu, čipsu un sāļo uzkodu kategorijās, nodrošinot veselīgāku, uzturvielām bagātu produktu kritērijiem atbilstošas receptūras.

Iesākts aktīvs darbs pie rūpnieciskā pētījuma, kura ietvaros tiks formulēti receptūru pamatnosacījumi, veikti analītiskie un laboratorijas pētījumi kā arī veika receptūru pārbaude laboratorijas vidē.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR