Razotne_iekartas-32-aspect-ratio-16-9

Starp Top 20 ilgtspējīgākajiem zīmoliem Latvijā trīs “Orkla Latvija” zīmoli – “Spilva”, “Laima” un “Ādažu Čipsi”.

Starptautiskā pētījumā par ilgtspēju (Sustainable Brand IndexTM) “Orkla Latvija” zīmoli “Spilva”, “Laima” un “Ādažu Čipsi” saņem augstu novērtējumu patērētāju skatījumā kā ilgtspējīgi zīmoli. Saskaņā ar Eiropā ievērojamākā zīmolu ilgtspējas pētījuma datiem, “Spilva” ir 8. vietā, “Laima” 14. vietā, savukārt “Ādažu čipsi” 20. vietā.

“Lai arī pēdējos divos gados uzņēmumiem, neatkarīgi nozares, ir bijis ātri jāpielāgojas jaunajai situācijai ekonomikā, vienlaikus pārskatot savas darbības ilgtermiņa mērķus, “Orkla” grupas uzņēmumiem ilgtspēja ir nemainīga vērtība un pamats visām mūsu darbībām. Jaunākie pētījuma dati arī atklāj to, ka patērētājiem ilgtspēja saistās ar vietējo ražošanu, labiem darba apstākļiem, attālinātā darba iespējām, kā arī veselīgākiem produktiem. Esmu gandarīts, ka ne tikai mūsu zīmoli tiek vērtēti kā vieni no ilgtspējīgākajiem Latvijā, bet arī mēs kā darba devējs spējam piedāvāt vērtības, kuras patērētājiem saistās ar ilgtspēju. Arī turpmāk mēs īstenosim virkni aktivitāšu, lai sasniegtu uzņēmuma ilgtspējas stratēģijās nospraustos mērķus un atbilstu mūsu klientu gaidām,” stāsta Toms Didrihsons, “Orkla Latvija” valdes priekšsēdētājs.

Šī indeksa ietvaros tiek pētīti ilgtspējas aspekti Latvijas B2C (bizness-patērētājiem) tirgū. Pētījumā tiek apskatīts, kā Latvijas patērētāji uztver zīmolus no vides un sociālās atbildības viedokļa. Ilgtspējīgo zīmolu indekss tiek veidots, vērtējot 8 nozaru uzņēmumus (bankas, elektrība un apkure, ēdieni un dzērieni, degviela, pārtikas preču veikali, farmācija, telekomunikācijas, transports/ceļošana).

Ikgadējā pētījumā tiek analizēta arī iedzīvotāju iesaiste dažādos ilgtspējas aspektos. Otrais globālās pandēmijas gads, ko izraisīja Covid-19 vīruss, parāda, ka ilgtspēja kā temats ikdienas dzīvē, kļūst mazāk aktuāls, priekšplānā vismaz uz kādu laiku pārvirzot citus jautājumus (veselības sistēma, sociālie un ar drošību saistītie jautājumi). Jaunākie pētījumā iegūtie dati parāda, ka 52 % Igaunijas patērētāju regulāri apspriež jautājumus, kas saistīti ar ilgtspēju. Latvijā šis īpatsvars ir 51 %, tikmēr Lietuvā tie ir 54 %. Salīdzinot ar pērn iegūtajiem datiem, šie skaitļi attiecīgi bija 57 % Igaunijā, 60 % Latvijā un 56 % Lietuvā. Kopumā vērtējot datus ne vien Baltijā, bet arī citās pētījumā ietvertajās valstīs, var secināt, ka kopš 2020. gada krīt interese par ilgtspējas aspektiem.

Sustainable Brand IndexTM ir lielākais neatkarīgais zīmolu ilgtspējības pētījums Eiropā, kuru kopš 2011. gada veic Stokholmā bāzētā pētījumu aģentūra SB Insight. Indeksa pamatā ir ANO globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi un tajā papildus tiek padziļināti skatīti specifiski aspekti, kas raksturīgi katrai konkrētajai nozarei. Respondentu skaits veido reprezentatīvu katras valsts iedzīvotāju izlasi. Indeksā ietvertie zīmoli tiek izvēlēti, izmantojot neatkarīgu parametru kopumu – tirgus daļu, apgrozījumu un vispārīgo zīmola atpazīstamību vietējā tirgū.

Pētījums tika veikts no 2021. gada decembra līdz 2022. gada februārim, aptaujājot 69 850 patērētājus 8 valstīs, pētījumā iekļaujot 1507 zīmolus 35 nozarēs. Latvijā savu viedokli pauda 900 respondenti, analizējot astoņu nozaru 50 zīmolus.

Plašāka informācija par pētījumā iegūtajiem datiem ir pieejama: https://www.sb-index.com/latvia

Par “Orkla Latvija”:

“Orkla Latvija” kopējais apgrozījums 2020. gadā bija 104,2 miljoni eiro. “Orkla” ir eksperts spēcīgu vietējo zīmolu attīstībā, saglabājot to produktu tradīcijas, vērtības un modernizējot ražošanas procesus. “Orkla Latvija” pārstāv tādus Latvijā iemīļotus zīmolus kā “Laima”, “Selga”, “Staburadze”, “Ādažu Čipsi”, “Taffel the Original Snacks”, “Pedro”, “Spilva”, “Gutta”, “Latplanta”, “Abba” un citus.